W jakich krajach wykorzystamy język arabski?

07-01-2020

Według szacunków na całym świecie ponad 200 milionów osób posługuje się językiem arabskim. Jego narodziny datuje się na VII wiek naszej ery, kiedy to powstał islam, tak naprawdę jednak korzenie tej mowy sięgają wiele wieków wstecz, jeszcze do czasów przed narodzinami Chrystusa. Do dziś udało się zachować wiele starożytnych inskrypcji, napisanych w dialektach, które mogły posłużyć jako podwaliny do stworzenia języka, jaki znamy dziś.

Język semicki

Arabski zaliczany jest do języków afroazjatyckich, a konkretnie do rodziny semickich. W zależności od przyjętego podziału można spotkać się z określeniem, iż przynależy on do grupy południowo-zachodniej lub zachodniej. Z gramatycznego punktu widzenia posiada on rozbudowany system odmiany czasownika (dwa aspekty i pięć trybów), do oznaczania liczby, rodzaju i czasu służą przedrostki i przyrostki. Rzeczowniki odmieniają się przez cztery przypadki, wyróżnia się również trzy liczby: pojedynczą, podwójną i mnogą.

Język urzędowy

Arabski jest językiem urzędowym w 24 krajach świata, między innymi w popularnych lokalizacjach turystycznych, takich jak Egipt, Turcja, Maroko czy Tunezja. Do pozostałych państw należą: Algieria, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Czad, Dżibuti, Erytrea, Irak, Jemen, Jordania, Katar, Komory, Kuwejt, Liban, Libia, Mauretania, Oman, Palestyna, Somalia, Sudan, Syria oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jest on również, obok pięciu innych głównych, oficjalnym językiem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z językiem arabskim tak naprawdę zetknąć możemy się na terenie całego Półwyspu Arabskiego oraz północnej i środkowej Afryki. Poza oficjalnym, standardowym językiem w powszechnym użyciu są dialekty lokalne.

Zasięg terytorialny języka arabskiego silnie związany jest z ekspansją religijną islamu. Jako język świętej księgi - Koranu, odegrał on ogromną rolę w kształtowaniu się kultury muzułmańskiej i rozwoju literatury.

Centrum Języków Orientalnych GAKKO
Al. Jerozolimskie 42 lokal 148
00-024 Warszawa
NIP: 5361920836

Tel.: +48 694 743 910
E-mail: zapisy@gakko.waw.pl